วันที่ 2 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ต้อนรับ ดร.เจสัน แพนเดีย-วูด ผอ.อำนวยการฝ่ายความร่วมมือและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สถาบันสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม เทร้นท์ สหราชอาณาจักร และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาข้าราชการตำรวจไทย และจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การรับมือกับปัญหารุนแรงทางการเมืองและศาสนา : ในมุมนานาประเทศ” ณ รร.นรต. อ.สามพราม จว.นครปฐม โดยมี รอง ผบช.รร.นรต. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

วันที่ 2 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ต้อนรับ ดร.เจสัน แพนเดีย-วูด ผอ.อำนวยการฝ่ายความร่วมมือและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สถาบันสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม เทร้นท์ สหราชอาณาจักร และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาข้าราชการตำรวจไทย และจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การรับมือกับปัญหารุนแรงทางการเมืองและศาสนา : ในมุมนานาประเทศ” ณ รร.นรต. อ.สามพราม จว.นครปฐม โดยมี รอง ผบช.รร.นรต. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

IMG_8827 IMG_8830 IMG_8831 IMG_8833 IMG_8836 IMG_8837 IMG_8843 IMG_8845 IMG_8848 IMG_8851 IMG_8853 IMG_8857

แบ่งปัน