วันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน