06.09.60 พล.ต.ท.พรหมธรฯ ประชุมการจัดทำคำของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก (งบปฏิรูป)

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก (งบปฏิรูป) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน