ตร. สรุปภาพรวมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

news_head

ฉบับที่ 053 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2560

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สรุปภารกิจการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

 

              สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (27 มกราคม 2560) พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ กองสารนิเทศ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้จัดตั้งจุดรับบริจาค ณ อาคาร 13 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีประชาชนผู้มีจิตสาธารณะตลอดจนข้าราชการตำรวจ แม่บ้านตำรวจ รวมทั้งหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ นำเงิน น้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาบริจาคเป็นจำนวนมาก นั้น

กองสารนิเทศ ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะสำหรับการขนย้ายสิ่งของบริจาคจากหน่วยต่าง ๆ ประกอบไปด้วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 จัดกำลังพลช่วยบรรจุและขนย้ายสิ่งของบริจาค และ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สนับสนุนพลขับและยานพาหนะ ขนย้ายสิ่งของไปสนามบิน จำนวน 8 คันรถบรรทุก กองบังคับการตำรวจรถไฟ สนับสนุน จำนวน 5 คันรถบรรทุก และ กองบินตำรวจสนับสนุนอากาศยาน CASA ขนย้ายสิ่งของบริจาคลงพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

1. ห้วงวันที่ 10-15 มกราคม 2560 ทำการขนส่งสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารจากกองบินตำรวจ ดอนเมือง ไปยังสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 เที่ยวบิน และสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 1 เที่ยวบิน น้ำหนักรวมทั้งสิ้นประมาณ 31.5 ตัน

2. วันที่ 16 มกราคม 2560 กองบังคับการตำรวจรถไฟร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ขนส่งข้าวสารและ น้ำดื่มจำนวน 6 โบกี้ น้ำหนักรวม 100 ตัน โดยนำส่งที่ สถานีรถไฟพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8-9 และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ จะได้ดำเนินการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยต่อไป

สำหรับเงินที่มีผู้นำมาบริจาคผ่านทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน
มียอดรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,662,607.47 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
ปัจจุบัน แม้ว่าบางพื้นที่น้ำได้ลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ความต้องการให้ช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยายังคงมีอยู่ ดังนั้นหากผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อได้ที่ กองสารนิเทศ อาคาร 13 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงและเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 1005 และ 0 2252 8772

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน