วันที่ 5 มิ.ย. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 50/2560 โดยมีผู้แทน ก.ป.ป. กีฬาประเภทต่างๆเข้าร่่วมประชุม

วันที่ 5 มิ.ย. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 50/2560 โดยมีผู้แทน ก.ป.ป. กีฬาประเภทต่างๆเข้าร่่วมประชุม

แบ่งปัน