วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น จตช., พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น จตช., พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน