วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการซื้ออากาศยานเครื่องบินปีกฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการซื้ออากาศยานเครื่องบินปีกฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_9011IMG_9007 IMG_9018 IMG_9014

แบ่งปัน