สำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  สำนักพระราชวัง ประกาศเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักร...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 แก่ประชาชนชาวไ...

พบกับวงดุริยางค์ตำรวจและ เก่ง ธชย ได้ที่งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์̶...

    การแสดงบนเวทีใหญ่ สนามเสือป่า งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสิน...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมทดลองขับรถจำลองแบบซิมูเลเตอร์ ในงานอุ่นไอรัก คลายความห...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรแก่เยาวชนในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่...

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานพระคติธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ...

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  เผยแพร่ข้อความบัตรอวยพร เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

  งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญชวนประชาชนสัมผัสบรรยากาศโรงพักริมคลอง ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน...

  ในห้วงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 มีการจัดงานย้อนยุคในสมัยรัตนโกสินทร์...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรสุดสนุกและให้ความรู้สำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี และประช...

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตำรวจจราจร ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง...

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไปตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กร...

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป...

กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี คืนความสุขให้ประชาชน “ดนตรีในสวน” สัญจร

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมกับจังหวัดสงขลา เ...

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไปตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กร...

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม สำห...