พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมซึ่ง พลเอก ประวิตร ได้กำชับให้มีการเน้นย้ำเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการร่วมระดับอำเภอ โดยจะเป็นการบูรณาการทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพราะถือเป็นปัญหาสำคัญในรัฐบาล ซึ่งจากการปฏิบัติที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ส่วนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีหน้าจะมีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการรณรงค์การรักษาโรคหัด ที่ปัจจุบันกำลังมีการระบาดในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ในที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติงาน โดยขยายออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาปรับลดพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และนำพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาบังคับใช้แทน เพราะ อ.สุคิริน ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว นอกจากนี้ยังมีอีก 4-5 อำเภอ ที่จะปลดจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในการพิจารณา.

ขอบคุณภาพ www.tnnthailand.com

แบ่งปัน