สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตำรวจจราจร ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร ภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยในกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เด็กๆ อายุ 3-8 ปี ร่วมกิจกรรม โดยจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยจราจร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจร มาให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย เริ่มได้ที่ตัวเอง พร้อมศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะ และการปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญญาณจราจร มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและมารยาทในการใช้ทาง และมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้จักรยานด้วย นอกจากนี้ เด็กๆยังจะได้ความรู้เกี่ยวกับตำรวจโครงการพระราชดำริ และโครงการจิตอาสาจราจร ด้วย เมื่ออบรมความรู้เรียบร้อยแล้ว เด็กๆจะได้รับใบขับขี่ที่ระลึกสำหรับเด็ก จากนั้นจะได้ทดลองขับรถเสมือนจริงในสนามปลอดภัย อุ่นไอรัก โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจจราจร คอยช่วยเหลือดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด และหากเด็กๆคนไหนได้คะแนนตั้งแต่ 8 -10 คะแนน จะได้รับของรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย นอกจากนี้ กองบังคับการตำรวจจราจรยังได้เตรียมเครื่องทดสอบขับรถเสมือนจริงสำหรับผู้ใหญ่ ให้ได้ทดลองขับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยจำลองจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิดเช่นกันอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ที่งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

แบ่งปัน