สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรแก่เยาวชนในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 โดยจัดกิจกรรมปลูกฝังส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชน อายุ 3-8 ปี เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมทดลองขับรถจำลองแบบซิมูเลเตอร์สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วย

กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”จัดขึ้นบริเวณลานกิจกรรม หน้าอาคารสำนักพระราชวัง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก สำหรับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 3-8 ปี ได้ร่วมกิจกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจจราจร ให้ความรู้เสริมสร้างวินัยจราจร จากนั้นเด็กๆจะได้ขับรถในสนามทดลองขับสำหรับเด็กเล็ก จำลองการขับขี่บนท้องถนนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องป้ายสัญญาณจราจรในสถานการณ์ต่างๆ

กลุ่มที่ 2 สำหรับเด็กโตและประชาชนทั่วไปสามารถทดลองขับรถด้วยรถจำลองแบบซิมูเลเตอร์ ที่จำลองการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ รถตัดหน้า รถแซง คนข้ามถนน โดยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ระบบจะชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของผู้ขับขี่ ทั้งนี้ สามารถเป็นการสร้างความพร้อมในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วย ซึ่งตำรวจทั่วประเทศจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ใน 10 ข้อหาหลัก ได้แก่ ขับขี่รถโดยใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด , ขับขี่รถย้อนศร , ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร , ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย , ไม่มีใบขับขี่ ,แซงในที่คับขัน , ขับขี่รถในขณะเมาสุรา , ไม่สวมหมวกนิรภัย , มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่รถ โดยเน้นหนักในการจับกุมข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สูงที่สุด คือ ขับขี่รถโดยใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับขี่รถในขณะเมาสุรา และขับรถย้อนศร อย่างเข้มข้น โดยการกวดขันวินัยจราจรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562

ทั้งนี้ มาตรการกวดขันวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนั้น เป็นไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่ประสงค์ให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างสุขใจ มีความปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางทั่วไทย

แบ่งปัน