ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งเตือนประชาชน โปรดอย่าส่งต่อข้อมูลข่าวลวง ภาพเก่า จนสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนในสถานการณ์รับมือพายุโซนร้อน ปาบึก เพราะหากฝ่าฝืน อาจมีความผิดฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ตามมาตรา 14 (2) ของ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้ หากผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทร 191 หรือ 1599

แบ่งปัน