พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำเรื่องการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกในพื้นที่ภาคใต้  ว่า รัฐบาลเข้าใจว่ามีผู้ประสบภัยจำนวนมาก ซึ่งการช่วยเหลือบางครั้งอาจจะยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น ขอให้ทุกคนได้เข้าใจ ขณะนี้กำลังบูรณาการหน่วยงานที่ช่วยเหลือและวางแผนการใช้เหลืออย่างครอบคลุม หากผู้ประสบภัยไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานราชการในพื้นที่ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ในการช่วยเหลือ ด้วยการจัดสรร ระบบที่ดี โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แก้ปัญหา ขณะที่เดียวกันขอบคุณทุกคนที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่สิ่งสำคัญคือการที่ทุกคนต้องมีกำลังใจ ขณะที่รัฐบาลยืนยันว่า มีความพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ เพราะเป็นแนวทางปฏิบัติทุกครั้งหลังภัยพิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แบ่งปัน