พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38  เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยได้นำ ประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอภูเพียง ประกอบด้วย กรมทหารพรานที่ 32 กองพันทหารม้าที่ 10 และ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 และนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเค็ด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ ทาสีในพื้นที่โรงเรียนบ้านหาดเค็ด  พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์  มาทำการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชน นอกจากนี้ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59  ได้ส่งมอบงานปรับปรุงอาคารเรียนห้องน้ำและมอบสื่อการเรียนอุปกรณ์การกีฬาและชุดดุริยางค์ให้โรงเรียนบ้านหาดเค็ดด้วย ขณะที่ นายโสภณ  ทองดี   ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเปิดไฟป่าและหมอกควันประจำปี  2562 ในพื้นที่ด้วย

แบ่งปัน