พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการ ชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค“สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศ” ตัวอย่างโครงการป่าในเมือง“สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” ทันทีที่เดินทางถึงได้เยี่ยมชมสินค้าโอทอป โดยมีนักเรียนซึ่งเป็นมัคคุเทศน์น้อยคอยแนะนำข้อมูล นายกรัฐมนตรีกล่าวพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โดยเน้นย้ำการเชื่อมโยงทั้งภาคการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีชี้แจงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น ทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทย ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆในแต่ละวัน เช่น เรื่องของสภาพอากาศช่วงเวลา และสภาพการจราจร และช่วงที่นั่งเฮลิคอปเตอร์จากกรุงเทพมหานครมาถึงจังหวัดสระบุรี พบว่ายังมีการเผาในพื้นที่เกษตร จึงต้องฝากผู้นำท้องถิ่นชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรในการให้ความร่วมมือลดการเผาลดผลกระทบลง นอกจากนี้ ยังประสานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันด้วย

ขอบคุณภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน