พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวีผู้ บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิจิตร นำกำลังพล และ ประชาชนจิตอาสา  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาในพื้นที่อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร สำหรับก่อนการเริ้มกิจกรรม ผู้เข้าร่วมพิธี ได้กล่าวคำปฏิญาณ“เราทำความดีด้วยหัวใจ”พร้อม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสมัครสมานสามัคคี พร้อมทั้งได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลสำนักขุนเณรห้วย   ระยะทาง3กิโลเมตร   โดยมีสมาชิกจิตอาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำนึกรักบ้านเกิด  นอกจากนี้แล้วเป็นการพัฒนาพื้นที่ยังมีการจัดกิจกรรมของหน่วยแพทย์ ออกมาให้บริการประชาชน  การจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ของอำเภอ เพื่อมารับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ด้วย

 

ขอบคุณภาพ AEC TV Online

แบ่งปัน