พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวในระหว่างการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทยอนาคตเรา Our country our future” ถึงแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ว่า รัฐบาลได้พยายามทำทุกแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการทั้งมาตรการในระยะสั้น ทั้งการให้ข้อมูลค่าฝุ่นละออง การแจกจ่ายหน้ากาก พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทุกเขตในกรุงเทพมหานครมีการรายงานสภาพอากาศทุกวัน และต้องมีการชี้แจงผลของการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ในทุกเขตอย่างต่อเนื่อง หากพื้นที่ใดไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหา ผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องถูกลงโทษ ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจะต้องรับผิดชอบเรื่องมาตรการแก้ปัญหาให้เห็นผล
นอกจากนี้ ได้เร่งรัดมาตรการตรวจรถที่มีควันดำ จึงขอความร่วมมือให้คนเจ้าของรถต้องมีจิตสำนึกมีการตรวจสอบสภาพรถ ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจหากตรวจสอบพบว่ามีควันดำ อาจต้องมีมาตรการให้จอดรถทันที และแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์ หรืออาจต้องมีการกำหนดไม่ให้ขับรถขับรถเข้ามาในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หรือการกำหนดการใช้รถในวันคู่วันคี่ รวมถึงการห้ามรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล         เข้ามาในพื้นที่ ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะต้องขอความร่วมมือ หยุดเดินเครื่องในช่วงเวลาที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เช่นช่วงเช้า ช่วงบ่าย อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง พร้อมทั้งจะใช้อำนาจในฐานะหัวหน้า คสช. ให้เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.ทุกจังหวัดมีอำนาจเข้าตรวจสอบทุกโรงงานอุตสาหกรรม หากโรงงานใดไม่มีการแก้ไขปัญหาหน่วยงานในพื้นที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วย

 

ขอบคุณภาพ กรุงเทพธุรกิจ

แบ่งปัน