พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งให้ทุกส่วนราชการประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งเตรียมข้อมูลรอบด้าน เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งขอให้ศึกษาแนวคิดความเป็นไปได้ในการหมุนเวียนการปฏิบัติงานจากบ้านพัก การลดใช้ยานพาหนะ เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน เสนอ ครม.เป็นการเร่งด่วน สำหรับมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้กำชับขอให้ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษและฝ่ายปกครองระดับจังหวัดและตำรวจ เร่งทำหน้าที่ในความรับผิดชอบ ทั้งการขอความร่วมมือและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้าควบคุมพื้นที่หรือแหล่งกำเนิดมลภาวะโดยตรง ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่งแจ้ง หรือรถยนต์ควันดำ เป็นต้น

 

ขอบคุณภาพ รัฐบาลไทย

 

แบ่งปัน