พลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศ   ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน   เปิดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”ปรับปรุงพัฒนาลำห้วยทรายขมิ้นตอนล่าง  ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ตำบลขมิ้นอำเภอ   เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน และเยี่ยมชมให้กำลังใจหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ภายในบริเวณงาน ตลอดจนลงพื้นที่ให้กำลังใจจิตอาสาประชาชนจังหวัดสกลนคร   ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า5,000คน  ซึ่งได้นำเครื่องจักรรถบรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์และกระสอบทรายดำเนินการทำแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง กำจัดวัชพืชบริเวณริมลำห้วย และในลำห้วยรวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ซ่อมสะพานไม้เรียง  ท่อระบายน้ำจำนวน 7 จุด รวมระยะทาง1,400 เมตร ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่อาศัย

 

ขอบคุณภาพ CH7NEWS

แบ่งปัน