พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดมาตรการเชิงรุกลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล , ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า มาตรการที่ได้ดำเนินการมาแล้วและจะต้องดำเนินการต่อคือมาตรการตรวจจับรถควันดำ โดยที่ผ่านมาจับกุมแล้วกว่า 6,537 ราย แต่ยังพบว่ามีรถควันดำอีกหลายรายที่หลบเลี่ยงเข้ามา จึงจัดชุดสายตรวจวัดควันดำเพิ่มอีก 5 ชุดพร้อมอุปกรณ์ลงพื้นที่ทันที เพื่อให้บริการตรวจสอบรถของผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่ร้องขอ หากมีควันดำเกินมาตรฐานต้องไม่นำมาวิ่งบนถนน พร้อมเชิญผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีผลกระทบกับการจราจรมาพูดคุย เพื่อขอให้กำกับดูแลเกี่ยวกับการคืนพื้นผิวการจราจร/ปรับแผนการก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบผิวจราจร,กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ส่วนรถ ขสมก. และรถร่วมบริการ ตรวจรถที่มีควันดำไม่ให้ออกมาใช้ทาง,ปรับลดจำนวนรถให้เหมาะสมแต่ละเส้นทาง ,กำหนดมาตรการทางการปกครองกับผู้ประกอบการ หรือผู้ขับรถกรณีฝ่าฝืนนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ / ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องใช้รถบรรทุก ต้องไม่ฝ่าฝืนนำรถบรรทุกเข้ามาในช่วงเวลาเร่งด่วน ,ลดจำนวนรถและจำนวนเที่ยวของการใช้รถให้มากที่สุด พร้อมประสานกับบริษัทในเครือเพื่อใช้รถร่วมกัน ,ปรับไปใช้น้ำมันเบนซินเพื่อขนส่งสินค้าแทนน้ำมันดีเซล สำหรับมาตรการใช้รถวันคู่วันคี่นั้น ยอมรับว่าจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันหลายหน่วยงานเพราะกระทบกับหน่วยงานหลายภาคส่วน หากจะมีการนำมามาใช้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาร่วมกัน

 

ขอบคุณภาพ ThaiPBS

แบ่งปัน