พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. แถลงผลการดำเนินงานปีที่ 4 ของรัฐบาล กล่าวว่า รัฐบาลได้เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ผ่านการแก้ปัญหา และดำเนินโครงการต่างๆ จากที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ขยายตัวต่ำเพียง 1% ในปี 57 ตอนนี้เศรษฐกิจไทยได้กลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยในปี 61 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยได้ขยายตัว 4.2% และคาดว่าในปี 62 นี้เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดีในระดับ 4%ในส่วนของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกระบวนการพูดคุยสันติสุข ที่ต้องทำให้สังคมโลก              เห็นว่าเราทำตามมาตรฐานสากล ส่วนด้านการต่างประเทศ ช่วง 4 ปีที่ผ่านมาได้สร้างความภาคภูมิใจและได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการแก้ปัญหาของไทย และการเยือนต่างประเทศ ตนไปครบทุกภูมิภาคถึง 64 ครั้ง เป็นการเจรจาเรื่องการค้าขาย การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ส่วนด้านสาธารณสุข ขยายสิทธิ์รักษา อย่างเข้าถึงยาราคา 11 รายการ รักษาฟรีในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.

 

ขอบคุณภาพ Mthail

แบ่งปัน