ที่กองบัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดพิธีส่ง-รับ มอบหน้าที่ ตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระหว่าง พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รักษาราชการแทน บัญชาการตำรวจนครบาล และ พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีข้าราชการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธี พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์  กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 561/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ให้ตนปฏิบัติหน้าที่นั้น สำหรับภารกิจหน้าที่ที่สำคัญคือการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของโลกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยทาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะเป็นคนคัดกรองประชากรดังกล่าวภายใต้ความมั่นคงของประเทศ และขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงการเพิ่มกำลังพลให้มากขึ้น อาจจะมีการเปิดรับบุคคลภายนอกเข้ามาเนื่องจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยังคงขาดบุคลากรเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะเดียวกันการเดินทางของชาวต่างชาติเข้ามายังประเทศมากกว่า 30 ล้านต่อปี โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจจับ เคาน์เตอร์การให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ ร่วมถึงเรื่องการขออยู่ต่อของชาวต่างชาติจะต้องมีความชัดเจนโปร่งใส ในส่วนของระบบนายหน้า เอเจนซี่ ต่าง ๆ นั้น ซึ่งเข้าใจว่าทำเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว แต่จะต้องตรวจสอบว่าทำตามกฎหมายหรือไม่ หากทำโดยทุจริตก็จะจับกุมดำเนินการทันที นอกจากนี้การเก็บค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าของนักท่องเที่ยวจำนวน 2,000 บาทนั้น ต้องยุติลงซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะมีการติดประกาศอยู่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ต่าง ๆ.

ขอบคุณภาพ http://www.nationweekend.com

แบ่งปัน