ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดชายแดนใต้ ทรงนำงานทอผ้าฝ้ายและงานปักผ้าของศิลปาชีพไปช่วยให้  ชาวไทยพุทธและมุสลิมมีรายได้เพิ่มขึ้น เปรียบเสมือนโรงเรียนช่างฝีมือของชาวบ้านให้ได้เข้ามาเรียนรู้ กระทั่งงานทอผ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และงานปักผ้าก็คือความสุขที่เข็ม เส้นไหม และสองมือจะบันดาลให้เป็นไป เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริให้นำผ้าฝ้ายในการนี้มาดัดแปลงและออกแบบเป็นกระเป๋าจิตอาสา มีด้วยกัน 2 สี คือ สีเหลือง และสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ลงบนกระเป๋าจิตอาสาทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ภาพครอบครัวจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และภาพแทนความหมาย ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง 3 ฤดู ซึ่งสะท้อนถึงความรัก ความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ เสมือนเป็นความรัก ความผูกพัน และความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัว การออกแบบกระเป๋าจิตอาสา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้เป็นกระเป๋าที่มีความสวยงาม มีความทนทาน และเคลือบด้วยวัสดุกันน้ำอย่างดี ซึ่งประชาชนสามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย อาทิ การเรียน การจับจ่ายใช้สอย การกีฬา หรือในงานด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นการแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในการสืบสานงานตามพระราชเสาวนีย์ ที่จะช่วยเสริมอาชีพให้กับราษฎรให้มีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการนำกระเป๋าจิตอาสาที่จัดทำขึ้น มาจำหน่ายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ซึ่งจะทรงนำรายได้ไปใช้ในการพระราชกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ และเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กิจกรรมในโครงการพระราชดำริจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจทั้งนี้ กระเป๋าจิตอาสาจะมีจำหน่ายที่ร้านจิตอาสา 904 ภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

 

แบ่งปัน