นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ โดยได้เปิดให้สั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สั่งจองเข็มที่ระลึกฯ สามารถติดต่อรับเข็มที่สั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่สั่งจอง โดยผู้สั่งจองระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560 รับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ส่วนผู้สั่งจองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 รับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ยังสามารถสั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 4301 และ 0 2283 4319-24

ที่มา http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNPBH6101290010008

แบ่งปัน