พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN  หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวกับอาสาสมัครแรงงานพม่าถึงการทำงานขององค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือ เอ็นจีโอ ว่า เอ็นจีโอจะต้องช่วยดูแลแรงงาน ขณะเดียวกัน ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจอย่าให้เกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก 3 ส่วน คือ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ และแรงงาน พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หรือทำผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ หากไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องถูกดำเนินการเช่นกัน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้พูดคุยกับนายศรลักษณ์ จีนอินทร์ ลูกเรือประมง อายุ 38 ปี ที่แขนขาดจากการทำประมง โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงานตลอดจน สิทธิ สวัสดิการกับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นานาชาติได้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1219787

แบ่งปัน