ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า  เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยวันนี้ เวลา 17.30 น. ที่ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นวันที่ 26 เมื่อองคมนตรีเดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ได้ถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เลือกซื้อสลากการกุศลอุ่นไอรักฯ บริเวณทางเข้าโซนอาหาร ตรวจเยี่ยมร้านจิตอาสา 904 ตรวจเยี่ยมร้านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายบัตรสอยกัลปพฤกษ์ ต้นโพธิ์เงิน และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี.

ที่มา : http://www.naewna.com/local/322833

แบ่งปัน