ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริที่จะให้ประชาชน ได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยวันที่ 6 มีนาคม วานนี้ ซึ่งเป็นวันที่ 27 ของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 42,391 คน รวม 27 วัน จำนวน 873,244 คน บรรยากาศของงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เปิดจุดคัดกรองทั้ง 3 จุด ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่างแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาล ที่ 5 และบางส่วนแต่งกายด้วยชุดสุภาพมาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสนใจบันทึกภาพแห่งความทรงจำบริเวณเรือสุพรรณหงส์จำลอง ท่ามกลางแปลงดอกไม้เมืองหนาวขนาดใหญ่รอบพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง เตรียมจัดการแสดงดนตรี “วนาสินธุ์” ชุดใต้ร่มฉัตรไทย เป็นการแสดงที่สะท้อนให้เห็น ถึงวัฒนธรรมความเจริญรุ่งเรือง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน และถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความภูมิใจของปวงชนชาวไทย ที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทยและอยู่อย่างมีความสุข ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินและอาณาประชาราษฎ์ด้วยทศพิศราชธรรม อีกทั้งยังเป็นการสนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความสุขให้แก่ปวงชนชาวไทย

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1219203

แบ่งปัน