พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ตึกสันติไมตรี ถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคดี ด้านการคุ้มครอง และด้านการป้องกัน ต่อจากนั้น ได้ร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย ช่วงเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 โดยเน้นการทำงานเข้มข้นมากขึ้น ด้านการดำเนินคดีให้เห็นผลเร็วขึ้น โดยมีการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษอย่างจริงจัง และให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ส่วนด้านการคุ้มครอง เพิ่มความเข้มข้น คัดแยก และคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย ด้านการป้องกัน เน้นเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง การปรับปรุงสิทธิและสถานะของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภัยและการต่อต้านการค้ามนุษย์ ปรับแผนให้มีความชัดเจนในเป้าหมายและผลลัพธ์สู่การปฏิบัติที่มีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น พลโท คงชีพ ย้ำว่า พลเอก ประวิตร  เน้นย้ำให้ติดตามผลการจับกุม มิให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ กรมการปกครอง กระทรวงแรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินงานในความรับผิดชอบให้เต็มที่ มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม หากพบให้ดำเนินคดีทันทีและเด็ดขาด โดยขอให้เพิ่มความเข้มข้นตรวจสอบสถานที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมทั้งให้เร่งรัดคดีที่คงค้าง โดยเฉพาะคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิด และให้กระทรวงยุติธรรมติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์ ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐรับส่วยหรือเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด และขอเป็นกำลังใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เป็นการทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและปกป้องผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักมนุษยธรรม และต้องนำผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด ไม่เว้นแม้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ.

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/28873

แบ่งปัน