สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม สำหรับผู้มีวุฒิเนติบัณฑิต บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวน เพิ่มเติม อีก 50 อัตรา จาก เดิม 250 อัตรา เป็น 300 อัตรา  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์  www.policeadmission.org  ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม  2561

แบ่งปัน