บรรยากาศที่ ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ซึ่งได้เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร เป็นวันแรกนั้น  ตั้งแต่เช้าได้มีประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งมากันเป็นครอบครัวและเป็นหมู่คณะมารอลงทะเบียนเพื่อร่วมสมัครเป็นจิตอาสาทั่วไปกันเป็นจำนวนมาก ด้านนางสาวธนิษฐา ก้อนทองคำ อายุ 32 ปี เขตพญาไท กล่าวว่า วันนี้เดินทางมากับสามี ตั้งใจมาสมัครเป็นจิตอาสาเพราะอยากมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมส่วนงานที่ตนถนัดคือการทำอาหาร และวันนี้ได้รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอก็รู้สึกภูมิใจอย่างมาก ขณะที่ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. กล่าวว่า ที่มาร่วมสมัครเป็นจิตอาสาทั่วไป ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากจะได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว ก็จะนำแนวทางของพระองค์ไปปรับใช้กับภารกิจของ กศน.ในโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ชุมชนและสังคมต่อไปด้วย ทั้งนี้ เปิดรับสมัคร เป็นข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ หลักฐานการสมัคร มีบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านมาแสดง เมื่อผู้สมัคร ผ่านจุดคัดกรอง ลงทะเบียน และกรองรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติประจำตัว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับ หมวกพระราชทาน และผ้าพันคอพระราชทาน เพื่อใส่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1510 , 1511 และ หมายเลข 02 283 2745, 02 283 2013 ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปสมัครให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ขอบคุณภาพจาก  http://static.naewna.com

แบ่งปัน