พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน อย่างจริงจัง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประขาชน โดยอำเภอจะพิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้ในประกาศจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. อย่างเคร่งครัด พร้อมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบ หากจะปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ให้นายทะเบียนท้องที่ดำเนินการตรวจสอบแนะนำร้านค้าที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงและแหล่งผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกวดขันห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิง นอกเหนือจากสถานที่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด

ขอบคุณภาพ www.matichonweekly.com

แบ่งปัน