สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสงฆ์และพานพุ่มดอกบัวถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในการพิธีพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา

45

วันนี้ เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำสงฆ์และพานพุ่มดอกบัวพระราชทานถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในการพิธีพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชา พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระอัฐิ อัฐิพระบูรพการี และบูรพาจารย์ พระราชาคณะ 10 รูป สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร สดับปกรณ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์ 250 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระราชาคณะและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงกรวดน้ำ เสร็จพิธี และตลอดช่วงเช้าของการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบุคคลสำคัญ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเดินทางมาเข้าร่วมพิธี ถวายสักการะเนื่องในโอกาสสำคัญเป็นจำนวนมาก สำหรับในช่วงเวลา 15.00 น. สมเด็จพระสังฆราชจะประทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วย

 

ขอบคุณภาพจาก http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2017/07/ONB_7377.jpg

แบ่งปัน