พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ชื่นชม เกษตรกร ที่ได้รับการรับรองและศูนย์การเรียนรู้ พร้อมกำชับให้ศูนย์การเรียนรู้ได้พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนและแปรรูปใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกำหนดพื้นที่การเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสอดคล้องกับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงลดต้นทุนการผลิต เพื่อจะได้ขยายความรู้ไปยังเกษตรกร ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีและในพื้นที่อื่นๆนอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงข้าวไทย ว่ายังคงมีคุณภาพ แต่ทุกคนจะต้องคำนึงถึงตลาดในแต่ละประเทศ ที่มีควาามต้องการแตกต่างกัน จึงต้องผลิตข้าว ที่มีทั้งคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศต่างๆ และทุกคนจะต้องร่วมมือกัน ทำให้ประเทศไทยไม่ใช่เป็นเพียงมหาอำนาจปลูกอย่างเดียวและต้องมีศักยภาพด้านการขายด้วย

ขอบคุณภาพ http://thainews.prd.go.th

แบ่งปัน