สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอหนองหาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้องคมนตรีลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวแก่นายอุบล บุญภา อายุ 59 ปี ป่วยเป็นอัมพาต และนายวิจิตร เพ็งเหลา อายุ 64 ปี ป่วยเป็นอัมพาตเส้นเลือดในสมองแตก(คนไข้ติดเตียง) ซึ่งเป็นราษฎรตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ยังความปลี้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาทีสุดมิได้.

ขอบคุณภาพ mgronline.com

แบ่งปัน