พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สารีรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกริก ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรเบตง พร้อมร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งหารือในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งร่วมกันระหว่างสถานีตำรวจภูธรเบตง กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอกริก ประเทศมาเลเซีย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะตำรวจของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย.

ขอบคุณภาพ http://thainews.prd.go.th

แบ่งปัน