รายการย้อนหลัง || ช่วงเวลา 6.30 น. – 7.30 น. || รายการปทุมวันทันข่าว