รายการย้อนหลัง || ช่วงเวลา 17.30 น. – 18.00 น. || รายการโรงพักเพื่อประชาชน ``ศุกร์ละมัย ศุกร์ละภัย``