หน้าแรก | กองสารนิเทศ

ข่าวด่วน

***ขอเชิญประชาชนร่วมชมนิทรรศการ “จักรพงษ์นิทรรศน์” และ “สยามกับสงครามโลก ครั้งที่ 1” ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2282-5057    ***ขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสอาชญากรรม และข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายโทร.1599 หรือ 191    ***ผู้จัดหรือสนับสนุนให้มีการแข่งรถบนทางสาธารณะโดยผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    ***พบเห็นเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียที่ผิดกฎหมาย มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือถูกคุกคามผ่านระบบออนไลน์ แจ้งสายด่วน 1212    ***เชิญชวนประชาชนแสดงความรักและกตัญญูต่อแม่ด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหลากรูปแบบ รายได้จากการจำหน่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนทั่วประเทศ สั่งซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หมายเลข 0-2354-7520 และธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายเฝ้าฟังฯ

การมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจและประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์

กรมประชาสัมพันธ์

วีดิโอกองสารนิเทศ

ฟังวิทยุออนไลน์

หน่วยงานในสังกัด

App สมุดโทรศัพท์

QR Code เว็บไซต์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์