หน้าแรก | กองสารนิเทศ

ข่าวด่วน

***ตำรวจขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    ***ตำรวจตรวจเข้มป้องกันขบวนการค้ามนุษย์ ลดปัญหาขอทานเด็ก การค้าประเวณี และแรงงานผิดกฎหมาย    ***การส่งต่อภาพ ข้อความ และข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ    ***พบเจอเหตุต้องสงสัย เหตุอาชญากรรม เหตุด่วนหรือต้องการความช่วยเหลือ โทร.1599 หรือ 191    ***ร่วมกันสอดส่องดูแล พฤติการณ์อันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพบเห็นแจ้ง 1599 หรือ 191

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายเฝ้าฟังฯ

การมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจและประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์

กรมประชาสัมพันธ์

วีดิโอกองสารนิเทศ

ฟังวิทยุออนไลน์

หน่วยงานในสังกัด

App สมุดโทรศัพท์

QR Code เว็บไซต์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์