หน้าแรก | กองสารนิเทศ

ข่าวด่วน

***ขอเชิญประชาชนร่วมสักการะและเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณสนามหลวงฝั่งใต้ และเชิญชมนิทรรศการภาพจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 22 – 28 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น.    ***การปล่อยเงินกู้นอกระบบและเรียกรับดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ    ***ตำรวจกวดขันจับกุมการลักลอบการค้าประเวณี ลดปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกพื้นที่    ***ขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสอาชญากรรม และข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายโทร.1599    ***สายด่วน 1599 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับแจ้งเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายเฝ้าฟังฯ

การมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจและประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์

กรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)

วีดิโอกองสารนิเทศ

ฟังวิทยุออนไลน์

หน่วยงานในสังกัด

App สมุดโทรศัพท์

QR Code เว็บไซต์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์