หน้าแรก | กองสารนิเทศ

ข่าวด่วน

***การสร้างข่าวเท็จ เพื่อหลอกลวงให้เกิดความตื่นตระหนก มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ    ***การโพสต์รูปหรือรูปคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    ***ตำรวจดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในทุกคดีอย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน    ***พบเห็นการแข่งรถในทางสาธารณะที่ผิดกฎหมาย แจ้งสายด่วน 1599 หรือ 191    ***สายด่วน 1599 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับแจ้งเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒