กองสารนิเทศ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวด่วน

***พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ 4 มีนาคม 2559    ***บริษัทผู้ประกอบการให้บริการรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สังกัดบริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558    ***ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2559 หากประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560    ***ผู้ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ในสังกัดของผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2559 หากมีความประสงค์จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560    ***ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบธุรกิจและอาชีพต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตจากนายทะเบียน    ***คุณสมบัติผู้มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา    ***ตร. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 11-19 ก.พ. 2560    ***ตำรวจกวาดล้างการลักลอบค้ายาเสพติดทุกพื้นที่ สร้างสังคมปลอดยาเสพติด    ***ขอความร่วมมือผู้ใช้ถนน งดใช้เส้นทางหรือแยกย่านที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาจราจร    ***ร่วมกันพิทักษ์สังคม พบเหตุเหตุต้องสงสัยหรือเบาะแสอาชญากรรม แจ้งสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายเฝ้าฟังฯ

การมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจและประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์

วิดีโอกองสารนิเทศ

ฟังวิทยุออนไลน์

หน่วยงานในสังกัด

App สมุดโทรศัพท์

QR Code เว็บไซต์