กองสารนิเทศ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวด่วน

***สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 พร้อมรับแจ้งเหตุและเรื่องร้องทุกข์ของนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง    ***ตำรวจกวดขันจับกุมการค้าประเวณีเด็กและผู้หญิง เพื่อปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์    ***ผู้ใดฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน เวลา และสถานที่ที่กฎหมายกำหนดห้าม มีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ    ***แจ้งเบาะแสบุคคลหรือเหตุต้องสงสัยการก่ออาชญากรรม โทร.1599 หรือ 191

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายเฝ้าฟังฯ

การมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจและประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์

วีดิโอกองสารนิเทศ

ฟังวิทยุออนไลน์

หน่วยงานในสังกัด

App สมุดโทรศัพท์

QR Code เว็บไซต์