***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจดำเนินคดีกรรโชกทรัพย์ตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง***ตำรวจเร่งติดตามจับกุมคนร้ายปล้นรถขนเงินธนาคารอย่างเต็มที่***ตำรวจเร่งติดตามจับกุมคนร้ายคดีข่มขืนในทุกพื้นที่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย***ตำรวจขอความร่วมมือสถานศึกษาดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ป้องกันการตั้งกลุ่มทำผิดกฎหมาย***ตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จับกุมทั้งผู้เสพและผู้ค้า***ตำรวจจับกุมมาเฟียรถตู้เรียกเก็บเงิน ลดปัญหากลุ่มอิทธิพลเก็บส่วยผู้ประกอบการ***ตำรวจเร่งสืบสวนคดีสาวลาวตกตึก ป้องกันกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ให้การต้อนรับ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเ... วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พล.ต.อ.อุดม รักศิลธรรม ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมพิจารณาระบบจำลองการควบคุมและสั่งการในกิจการของตำรวจ ADMS ( Advanced Disaster Manag... วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ครั้งที่ 7/2557 โดยมี นายนิพงษ์ ขวัญเมือง ผอ.โรงพิมพ์ตำรวจ...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

  คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

  คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหมายเลข 10 สำนักง...

  ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ สำ...

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม 1 แบบ 21 จุด จ...

  การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรื...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่...

  การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com