***โปรดระมัดระวังการจุดธูปเทียนไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ป้องกันการเกิดอัคคีภัย***ตำรวจปราบปรามการแอบแฝงการค้าประเวณีในสถานบริการและสถานบันเทิง***ขอความร่วมมือประชาชน ตรุษจีนปีนี้หลีกเลี่ยงการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้***พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย เหตุอาชญากรรม แจ้งเบาะแสที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง***ตำรวจกวดขันวินัยจราจร แก้ปัญหาการแข่งรถบนทางและการฝ่าฝืนกฎหมาย

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 3 ก.พ. 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการกำหนดมาตรการและการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ(รถแท็กซี่) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากหน่วย... วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่... วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.สทส. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการใช้งานระบบ CRIMES ร่วมกับ ภ.1 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในวันตรุษจีน

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในวันเด็กแห่งชา...

  มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้น...

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนในเทศกาลวันคริสตืมาสและวันขึ้นปีให...

  การใช้งานสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลและภาพเช็คจากระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภ...

  การใช้งานระบบ Homeguard สาหรับสถานีตารวจ

  ภาพบรรยากาศ "วันตำรวจ"

  พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจ

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์การดูแลการชุมนุมสาธา...

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ฌาปนสถาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ประ...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์รณรงค์ป้องกันและปราบปรามกา...

  รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนั...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารส...

  ประกาศกองสารนิเทศเรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเ...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com