***ตำรวจตรวจเข้มการสอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนให้ปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ***ตำรวจปราบปรามการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ระวางโทษไกด์เถื่อน ปรับ 100,000 บาท จำคุก 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ***ตำรวจกวาดล้างการลักลอบค้ายาเสพติดทุกพื้นที่ สร้างสังคมปลอดยาเสพติด***การเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จและไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ต อาจมีความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 24 พ.ย. 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กองอำนวยการร... วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมศู... วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์น่าสนใจในรอบ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เก...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  คู่มือ หลักเกณฑ์เอกสารและแบบฟอร์ม

  แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2559

  ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

  คู่มือประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  การใช้งานระบบ Homeguard สาหรับสถานีตารวจ

  ภาพบรรยากาศ "วันตำรวจ"

  พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจ

  ภาพผู้รับประกาศเกียรติคุณ

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งป...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์จักเก็บข้อมูลแบบภายนอก...

  ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วย...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเ...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท...

  ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึ...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com