***ห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม งานสงกรานต์***สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งเตรียมความพร้อมรับนโยบายรัฐบาลในการประกาศให้การปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ***ตำรวจพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนในการบูรณาการการปราบปรามการค้ามนุษย์

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 31 มี.ค.2558 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พ.ต.ท.จิรภาส เซ่งเส้ง รอง ผกก.สส.สภ.มะนัง ภ.จว.สตูล และ จ.ส.ต.ธนศักดิ์ ทรพิ... วันที่ 30 มีนาคม 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยมี พล.ต.ท.จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์ ผู้ช่... วันที่ 30 มีนาคม 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผบช.สงป. ให้การต้อนรับ Ms.Anjana Modi ผู้แทนจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจาก Homeland Security และผู...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  คำสั่งแต่งตั้ง สง.ผบ.ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ตชด.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่ชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เกี่ยวก...

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่ชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาส...

  ประกาศโรงเรียนนายร้อย เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน...

  กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดรับสมัคร นสต. วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 58. จำนวน 1,000 อัตรา ตั้งแต่...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com