***โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณสะพานพระราม 8 ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า และสนามหลวง ในวันที่ 4 ก.ค.2558 เนื่องจากมีการจัดงานกรุงเทพไตรกีฬา ดูรายละเอียดได้ที่ www.trafficpolice.go.th***ตำรวจจับกุมบ่อนการพนันออนไลน์ กำจัดอบายมุขในสังคม***ตำรวจปราบปรามการลักลอบขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ลดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ***กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดสัมมนาสารนิเทศสัญจร เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ก.ค.2558 ณ จว.ราษฎร์ธานี

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน จำนวน 763,440 บาท โดย คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ... วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้... วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมร่วมคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ " ปั่นเพื่...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 360/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน

  คำสั่งแต่งตั้ง สง.ผบ.ตร. (เพิ่มเติม)

  คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.น. เพิ่มเติม

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่ชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เกี่ยวก...

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่ชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาส...

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคลากรประจำศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งช...

  ประกาศโรงเรียนนายร้อย เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com