***ตร. เตือนประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร มีข้อสงสัยสอบถามโทร 1599 หรือหน่วยงานในพื้นที่***ตำรวจเร่งปราบปราบ กวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ลดความรุนแรงในสังคม***ตำรวจเตือนประชาชนระวังแก๊งโจรออนไลน์ สร้างเว็บไซต์ธนาคารปลอม หลอกโอนเงินค่าสินค้า***ตำรวจเร่งปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในทุกพื้นที่***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจชายแดนภาคใต้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง พร้อมดูแล สวัสดิการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่***รรท.ผบ.ตร.กำชับตำรวจเร่งสืบสวน จับกุมผู้ต้องหาปล้นธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ***ตำรวจลงพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจร ใช้มาตรการ 5 จอม “จอมปาด จอมล้ำ จอมขวาง จอมย้อน และจอมปลอม” จัดระเบียบการจราจร

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีเจ้าหน้... วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ครั้งที่ 129/2557 พร้อม พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก... วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดอบรมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5ส และผู้แทนของ...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

  คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

  คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ สำ...

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม 1 แบบ 21 จุด จ...

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งช...

  ประกาศ กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเชื่...

  การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรื...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่...

  การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com