***รรท.ผบ.ตร. ชื่นชม ดต.ประจักษ์ เชิดโกทา ซึ่งเข้าระงับเหตุหญิงเสียสติจนได้รับบาดเจ็บ และกำชับการดูแลสวัสดิการ***ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด***ตร. ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถสาธารณะ และประสานกรมการขนส่งเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ***ตำรวจเร่งปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ทุกประเภท***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้จัดหาและนำบุคคลต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 17 กันยายน 2557 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เป็นประธานการจัดสัมมนาเชิงวิชาการร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ‏ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 16 กันยายน 2557 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน จตช. เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมจัดงาน มอบรางวัล "ผู้ทรงคุณค่า จารึกไว้ในแผ่นดิน" พร้อมด้วย อาจารย์เฉลิมชั... วันที่ 17 กันยายน 2557 พล.ต.ท.สุพร พันธุ์เสือ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ 184/2557 พร้อม พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้ที่เกี่ยวข้...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

  คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

  คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 8 รายกา...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รา...

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ...

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาค่าจ้างซ่อมแซมสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่ง...

  ประกาศศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคลากรประจำศูนย์ผลิตรายกา...

  การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรื...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com