***ประสบเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอาชญากรรม แจ้งสายด่วน 1599***ตร. ขอความร่วมมือร้านเกมเปิด – ปิด ตามเวลาที่กำหนด***ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลยาเสพติด***ตำรวจทุ่มเททำหน้าที่อย่างอดทน อดกลั้น และเป็นมิตรกับประชาชน***พบเห็นการค้ามนุษย์ เล่นพนัน ปล่อยเงินกู้นอกระบบ แจ้งสายด่วน 1599 หรือ 191

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ผบ.ตร. มอบรางวัลแก่ตำรวจท่องเที่ยวที่ไม่รับสินบน‏ ณ ห้องแถลงข่าว ตร. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบเงินสนับสนุน ยานพาหนะและวัสดุ - อุปกรณ์ จาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร... วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะตรวจเยี่ยม เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใ...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  การจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 4 คัน

  ประกาศศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคลากรประจำศูนย์ผลิตรายกา...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com