***ตำรวจเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายฆ่านักท่องเที่ยวดำเนินคดีตามกฎหมาย***ตำรวจเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนต่างสถาบัน***ตำรวจเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝึกบทสนทน***ตำรวจเร่งขยายผลดำเนินคดีนายหน้าค้ามนุษย์ หลอกลวงประชาชนทำงานในต่างประเทศ ***ตำรวจเร่งปราบปรามการค้าอาวุธปืนเถื่อน ลดปัญหาใช้ปืนก่ออาชญากรรม***ตำรวจเฝ้าระวัง ติดตามทางการข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอาชญากรรมในทุกรูปแบบ

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 17 กันยายน 2557 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. และ พล.อ.อ.วีรนันท์ หาญสวรา กรรมการผู้จัดการ บ.อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยานเคร... วันที่ 18 กันยายน 2557 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับจดหมายเปิดผนึก จาก นายจตุพร พรหมพันธุ์, นางธิดา ถาวร... วันที่ 19 กันยายน 2557 กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมโครงการอ่านสารสันติถาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 ณ หน้าลาน ตร.
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

  คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

  คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 8 รายกา...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รา...

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ...

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาค่าจ้างซ่อมแซมสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่ง...

  ประกาศศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคลากรประจำศูนย์ผลิตรายกา...

  การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรื...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com