***ตร.กำหนดมาตรการให้สถานีตำรวจทุกแห่ง ตรวจสอบและถอดป้ายประชาสัมพันธ์ ที่มีรูปภาพของผู้บังคับบัญชาตามนโยบายรัฐบาล***ตร. สั่งทุกท้องที่ ปลดป้ายประชาสัมพันธ์บุคคล ภายใน 30 ก.ย.57 ตรวจพบถือเป็นความบกพร่องของหัวหน้าสถานี***ตำรวจจัดชุดติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยฆ่านักท่องเที่ยวที่หลบหนีกบดานในกรุงเทพฯ***พบเห็นหรือทราบเบาะแสการแอบอ้างเพื่อช่วยเหลือเข้ารับราชการตำรวจ แจ้งสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง***ตร. เตือนการทุจริต โกงสอบตำรวจ ถูกตัดสิทธิ์ในการรับคัดเลือก และมีความผิดตามกฎหมายอาญา***ตร. ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกทางให้รถพยาบาลเมื่อเห็นสัญญาณไฟฉุกเฉิน***การหลีกทางให้รถพยาบาล ช่วยลดอุบัติเหตุและช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้วยความห่วงใยจาก ตร.***ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนพบเห็นรถพยาบาลเปิดไฟฉุกเฉินต้องหลีกทาง ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษตาม ม.148 ปรับไม่เกิน 500 บาท

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 29 กันยายน 2557 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เพื่อแสดงความขอบคุณและมอบโ... วันที่ 29 กันยายน 2557 พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมเร่งรัดสำนวนคดี นายแพทย์ศรุต ทวีรุจจนะ ที่เสียชีวิตจากการตกระเบียง ชั้น 4 คอนโดวิลล่... วันที่ 23 กันยายน 2557 พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น ...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

  คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

  คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 8 รายกา...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รา...

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ...

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาค่าจ้างซ่อมแซมสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่ง...

  ประกาศศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคลากรประจำศูนย์ผลิตรายกา...

  การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรื...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com