***ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มีโทษสูงสุดจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ***ตำรวจระดมกวาดล้างยาเสพติด ตรวจค้นแหล่งมั่วสุม ป้องกันอาชญากรรม***พบเบาะแสยาเสพติด การค้ามนุษย์ แจ้งสายด่วน 1599และ 191***ตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขัง

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 4 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. พ... วันที่ 30 กันยายน 2558 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยงา... วันที่ 5 ตุลาคม 2558 พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 275/2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2559

  ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

  คู่มือประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

  คู่มือรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

  ภาพงานเกษียณ ปี 2558

  ดาวน์โหลด เพลงมาร์ชตำรวจ

  ดาวน์โหลด สมุดโทรศัพท์ ตร.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศ กองสารนิเทศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 (...

  รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com