>>>ตำรวจตรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้านอาหารใกล้สถานศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล>>>ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อภาครัฐได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด หรือสายด่วนของรัฐบาลโทร. 1111>>>สายด่วนตำรวจ 1155 พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ของนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง>>>ตำรวจขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานไม่ให้แข่งรถบนทางสาธารณะ

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. มอบหมายให้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 11/2558 โดยมี... วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะจัดทำโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่ว... วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 206/2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  คำสั่งแต่งตั้ง สง.ผบ.ตร. (เพิ่มเติม)

  คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.น. เพิ่มเติม

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่ชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เกี่ยวก...

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่ชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาส...

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคลากรประจำศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งช...

  ประกาศโรงเรียนนายร้อย เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com