***ประชาชนพอใจนโยบาย 5 จอม (จอมปาด, จอมล้ำ, จอมขวาง, จอมย้อน, จอมปลอม) ร้อยละ 77 และร้อยละ 96 เห็นว่าควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป***ตำรวจมีมาตรการเน้นให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจ หากมีการทุจริตในหน้าที่จะดำเนินการทางวินัยให้ถึงที่สุด***ตำรวจเตือนเยาวชนอย่าเชื่อคำยุยง ส่งเสริมจากเพื่อนให้กระทำเรื่องผิดกฎหมาย***ตร.จัดโครงการปฏิทินหมายจับ ป้องกันการโจรกรรมรถ คนหาย พบเบาะแสแจ้งสายด่วน 1192 ทันที***ตำรวจเร่งกวาดล้างยาเสพติดทุกพื้นที่ พบเห็นแจ้งสายด่วน 1599 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาระบบ CCTV พร้อมด้วย พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่... วันที่ 26 สิงหาคม 2557 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และคนหาย โ... วันที่ 26 สิงหาคม 2557 รศ.ปิยานันต์ ประสารราชกิจ อุปนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบั...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

  คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

  คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาค่าจ้างซ่อมแซมสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่ง...

  ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหมายเลข 10 สำนักง...

  ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ สำ...

  การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรื...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่...

  การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com