***ตร. เปิดศูนย์อำนวยการจราจรและความปลอดภัยทางถนน วันอังคารที่ 16 ธ.ค.2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ตร.***ตำรวจขอความร่วมมือผู้ปกครองและคณาจารย์ดูแลบุตรหลานและลูกศิษย์ ไม่ให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท***ผบ.ตร. กำชับตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม***พบเบาะแสอาชญากรรมแจ้งสายด่วน 1599 และ 191***ตร. พร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ให้มีป... วันที่ 18 ธันวาคม 2557 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานทุนของ ตร. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. วันที่ 17 ธันวาคม 2557 คุณดาราวรรณ มาเม่น นำคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเฉลิมพระ...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  การประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และป้องกันอาชญากรรม กองสารนิเทศ สำน...

  การจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 4 คัน

  ประกาศศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคลากรประจำศูนย์ผลิตรายกา...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com