***กฎหมายห้ามมิให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ เว้นแต่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยไม่ถือหรือจับโทรศัพท์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 400 -1,000 บาท***การขับรถขณะเมาสุรา มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ***ตำรวจเร่งปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์***ขอความร่วมมือประชาชนร่วมสอดส่องดูแลเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอล พบเห็นโปรดแจ้งสายด่วน 1599 หรือ 191

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 22 ส.ค. 59 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร., พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผบก.ปอศ./รองโฆษก ตร., พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบ... วันที่ 22 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม... วันที่ 23 สิงหาคม 2559 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 234/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเ...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  โครงการเสริมสร้างความรู้การประชาสัมพันธ์ สานองค์กรสู่ความสำเร็จ

  ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2558

  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2559 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติข...

  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2559 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติข...

  คำสั่ง ตร. ที่ 618/2559

  คำสั่ง ตร. ที่ 617/2559

  ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 595

  ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 611-616

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสวัสดิการข้าราชการตำรวจ...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์รณรงค์ป้องกันปราบ...

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 36 เมตร (แบบมีมอเตอร์) และปรับป...

  ประกาศ ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฏีกา สำนักงานกฎหมายและคดี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางรา...

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้ก...

  ประกาศกองบินตำรวจ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหล...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อ...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสอบสัมภาษณ์แ...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : [email protected]