***ประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวเนปาล เชิญร่วมบริจาคเงินกับรัฐบาล ชื่อบัญชี “ หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” เลขที่บัญชี 067 – 0 – 10330 – 6 ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล โดยสามารถนำยอดเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศกรมสรรพากร ***สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข และการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ***ผบ.ตร.เน้นตำรวจต้องเป็นที่รักและปฏิบัติกับประชาชนอย่างอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
โดยมี พล.ต.อ.พงศพัศ พ...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พล.ต.อ.อำนาจฯ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสารธารณะ พ.ศ...... โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร ... วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 141/2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  คำสั่งแต่งตั้ง สง.ผบ.ตร. (เพิ่มเติม)

  คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.น.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่ชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เกี่ยวก...

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่ชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาส...

  ประกาศโรงเรียนนายร้อย เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน...

  กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดรับสมัคร นสต. วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 58. จำนวน 1,000 อัตรา ตั้งแต่...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com