***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจทุกพื้นที่ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการให้บริการ รถรับจ้างสาธารณะ***ตำรวจเร่งกวาดล้างกลุ่มอิทธิพลข่มขู่ ทำร้ายนักท่องเที่ยว ทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียง***รรท.ผบ.ตร. ย้ำผู้บังคับบัญชาทุกระดับหมั่นตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ และช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา***ตร. พร้อมดูแลสวัสดิการข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่***ตำรวจกวาดล้างแก๊งชาวต่างชาติหลอกเงินประชาชนทางสื่อออนไลน์ ลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ***ตำรวจเพิ่มมาตรการแก้ไขปัญหานักเรียนนักเลง ยกพวกตีกัน พร้อมขอความร่วมมือคณาจารย์สอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา***ตำรวจเร่งกวาดล้างการค้ายาเสพติด จับกุมผู้กระทำผิดและขยายผลถึงกลุ่มเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีเจ้าหน้... วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมรับมอบนโยบายศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปื... วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดอบรมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5ส และผู้แทนของ...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

  คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

  คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ สำ...

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม 1 แบบ 21 จุด จ...

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งช...

  ประกาศ กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเชื่...

  การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรื...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่...

  การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com