***เมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุก 3 – 10 ปี ปรับ 60,000 – 200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่***การจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ***การกระทำผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ***แจ้งเบาะแสการเล่นพนันทายผลฟุตบอล โทร. 1599 หรือ 191

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้... วันที่ 23 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นปรธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี 2559 โดยมีหน่ว... วันที่ 27 มิ.ย. 59 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6/รองโฆษก ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผบก.ปอศ./รองโฆษก ตร. และ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธ...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (วันที่ 14 มิ.ย. 59)

  โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเ...

  พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและเกณฑ์ตัดสินในการดำเนินการรั...

  PowerPoint การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ....

  แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ตร.

  ยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี

  ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)(สรปุย่อ) (วันที่ 13 มิ.ย. 59)

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบเช...

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการเ...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเผ...

  ประกาศกองบินตำรวจ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหล...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อ...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสอบสัมภาษณ์แ...

  ประกาศ กองบินตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( 12 พ.ค. 2559 )

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : [email protected]