***บุคคลใดทำหรือส่งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย อันมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดมหรือข่มขู่ผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติให้ไม่ไปออกเสียง หรือสำคัญผิดในวัน เวลา สถานที่หรือวิธีการลงคะแนน มีความผิดตามกฎหมาย***ขอความร่วมมือประชาชนพบเห็นการเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย แจ้ง 1599 หรือ 191***การจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
50,000 - 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ***ตำรวจปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลกระทำผิดกฎหมาย เพื่อลดการก่อเหตุรุนแรงในสังคม

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 22 ก.ค. 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผบก.ปอศ./รองโฆษก ตร. และพ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา/รองโฆษ... วันที่ ​23 ก.ค. 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ สน.บางเขน เพื่อติดตามการดำเ... วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและสั่งปิดสถานประกอบการ ครั้งที่ 5/2559 ...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2559 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติข...

  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2559 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติข...

  คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (วันที่ 14 มิ.ย. 59)

  โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเ...

  ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559

  PowerPoint การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ....

  แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ตร.

  ยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบเช...

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการเ...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเผ...

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้ก...

  ประกาศกองบินตำรวจ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหล...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อ...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสอบสัมภาษณ์แ...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : [email protected]