***การหยุดหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท***แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือเบาะแสอาชญากรรม โทร. 1599 หรือ 191***ตำรวจปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์***การเก็บค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างเกินราคา มีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 25 เมษายน 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแ... วันที่ 27 เมษายน 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติด... วันที่ 22 เมษายน 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ถูกสลากบำรุงกาชาดไทย ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในงานกาชาดประจำปี 2559 รวมทั้...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลวันสงกร...

  การใช้บริการบัลลูนที่ปลอดภัย‏ (วันที่ 14 มี.ค. 59)

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในวันตรุษจีน

  ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30

  การใช้งานสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลและภาพเช็คจากระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภ...

  การใช้งานระบบ Homeguard สาหรับสถานีตารวจ

  ภาพบรรยากาศ "วันตำรวจ"

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบเช...

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการเ...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเผ...

  ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (วั...

  ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท...

  ประกาศ กองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีสุฒิปริญญาตรีทางนิเ...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญา...

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ครูการบิน นักบิน และครูวิชาภาคพื้น...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : [email protected]