***ตร. บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปราบปราม หยุดยั้ง การทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ***ตำรวจเตือนประชาชนระวังแก๊งหลอกลวงรับบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือมูลนิธิ สมาคม ผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจพื้นที่ดูแลการสอบตำรวจชั้นประทวนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปราศจากการทุจริต***ตำรวจตรวจเข้มการซื้อขายอาวุธปืนทางอินเตอร์เน็ต ลดปัญหาอาชญากรรม***ตร. ชื่นชมตำรวจ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จับกุมตำรวจปลอม ข่มขู่ เรียกเงินสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และทำให้สถาบันตำรวจเสียชื่อสียง***ตำรวจเพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว ดำเนินการกับไกด์เถื่อนอย่างจริงจัง***สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย ประชุมประเมินอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 5 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตร.***สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประกวด Talk Show “เดี่ยวไมโครโฟน...ให้โดนเรื่องสิทธิ” ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ส.ค.57 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nhrc.or.th หรือโทร.0 21413919 หรือ 0 2141 3928

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. ต้อนรับ นางคริสตี้ เคนนี่ย์ (Mrs.Kristie Kenny) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือข... วันที่ 22 สิงหาคม 2557 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน จตช. /ผอ.ศปทส.ตร. เป็นประธานประชุมบูรณาการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ... วันที่ 22 สิงหาคม 2557 พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ ผบก.สท. นำข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ เข้าแถวเคารพธงชาติ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นได้มอบหลักการและแนวทางกา...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

  คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

  คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาค่าจ้างซ่อมแซมสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่ง...

  ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหมายเลข 10 สำนักง...

  ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ สำ...

  การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรื...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่...

  การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com